Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


bms433:to-bms-1f-16cm-1-1:01-10-hud

1.10 HEAD UP DISPLAY (HUD)

1.10.1 AMRAAM Změny v Dynamic Launch Zone (DLZ)

Vzhled a terminologie AMRAAM DLZ se změnili. Dále je uveden přehled:

RAERO
RAERO (Aerodynamický dosah) (malý trojúhelník) představuje maximální kinematický rozsah AMRAAM a představuje nejdelší možný dostřel, kdy je šance zasáhnout cíl. To předpokládá, že tento cíl nebude manévrovat, a že raketa je perfektní. Také se bere v úvahu optimální loft (“nadhoz“) rakety.
ROPT
ROPT (Optimální dosah) (malé kolečko) představuje oblast, kdy se předpokládá, že se cíl obrátí, když raketa urazí 75% cesty k cíli. Bere se v úvahu optimální dráha.
RPI
RPI (Vzdálenost pravděpodobného zásahu) (Range Probability of Intercept) je stejné jako ROPT kromě toho, že se počítá s manévrem na dosažení opt. loftu. V případě, že letadlo je už v optimálním stoupání, RPI = ROPT.
RTR
RTR (vzdálenost otočky a útěku) nahrazuje Rmax2 a představuje maximální dosah za předpokladu, že cíl provede obrat a útěk ihned po odpalu. Bere se v úvahu aktuální rychlost/směr. V důsledku toho se Rtr zvýší, pokud se vlétne do optimální dráhy(směr, loft…).
RMIN
RMIN nahrazuje RMIN1 a RMIN2 a představuje minimální vzdálenost pro odpal. Je velmi podobný původnímu RMIN1. (Tj. cíl letí přímo proti tobě… )

1.10.1.1 AMRAAM Loft Solution Cue (výstřel s nadhozem)

Byla přidána symbolika usnadˇující pilotovi střelbu loftem. Nad Raero značkou na HUD a MFD je jedno, nebo dvou-místné číslo, představující vhodný úhel loftu při odpalu. Když Target Range Cue (stříška zobrazující vzdálenost/pozici cíle na DLZ) dosáhne Raero, je zobrazen úhel nezbytný k Raero výstřelu (dosažení rozmezí mezi Raero a Ropt) nebo Ropt výstřelu (dosažení rozmezí mezi Ropt a RPI). V obou případech horizontálně vystřeď Attack Steering Cue (ASC - malé kolečko) vzhledem k Allowable Steering Error Circle (ASEC - klasická kružnice symboliky AMRAAMu) a proveď plynulý pull-up na uvedený úhlel. Zobrazený úhel se snižuje po 5ti stupních, dokud pilot nedosáhne požadovaného úhlu. Po dosažení úhlu, bude zobrazeno „0“ (nula) stupňů, což znamená, že je nastaven optimální loft. Zobrazení úhlu zmizí, jakmile je dosaženo Rpi. Zobrazovaný úhel nebere v potaz AOA, zatímco ASC ano! To může vést k situaci, kdy je v ASC středu ASEC („tečka v díře“), ale stále se indikuje požadovaný úhel. Čím je větší AOA, tím je větší rozdíl mezi polohou ASC a zobrazením požadovaného úhlu. Pilot by se měl v tomto případě řídit symbolikou ASEC/ASC. Navíc se mohou zobrazit dvě číslice nad ukazatelem rychlosti přibližování (Target closure), které představují Digital Maneuvering Cue (DMC). To je hodnota úhlu představující jak moc se stačí otočit cíli, aby výrazně snížil pravděpodobnost zásahu.

1.10.1.2 AIM-120 Boresight Reticle

Když ej vybrán Bore nebo Slave režim a nesleduje se žádný cíl, je na HUDu zobrazena kružnice (o průměru 262mr) ( v Bore režimu není zobrazena na MFD ).

1.10.1.3 AIM-120 Missile Diamond (kosočtverec střely)

Kosočtverec střely bliká v případě, že je cíl v dostřelu (Raero nebo méně).

1.10.1.4 Allowable Steering Error Circle (ASEC)

ASEC je kružnice zobrazená na HUD a MFD když je vybraná AIM-120, sledování je Slave( OSB19 ??), a je sledován nějaký cíl. Master ARM musí být RDY nebo SIM. Za těchto podmínek se zobrazí ASEC/ASC a DLZ. Pokud není sledován cíl, zobrazí se AIM-120 Boresight reticle. ASEC je pomůcka pro umístění ASC, aby byl AMRAAM odpálen za co nejlepších podmínek. Pro rozsah vzdálenosti cíle od Raero po Ropt je ASEC nejmenší, poloměr 11mr. V Ropt se ASEC začíná zvětšovat, dokud cíl nedosáhne vzdálenosti Rpi, kde ASEC dosahuje maximální velikosti (ASEC představuje 45 stupňů přípustné odchylky řízení při Rpi). Od Rpi do středu Rtr ASEC zůstává největší a odtud se začíná opět zmenšovat, dokud nedosáhne minimální velikosti na Rmin. ASEC bliká, když je cíl v manévrovací zóně (podle původního zobrazení a názvosloví No Escape Zone mezi Rmax1 a Rmin1). Poloměr ASEC mění v rozmezí od 11mr do 56mr v závislosti na vzdálenosti cíle. Pro Bore shot (maddog),je poloměr stálý 131mr (průměr 262mr). ASEC na MFD se chová stejně.

1.10.1.5 Attack Steering Cue (ASC)

ASC (kružnice, na HUD o průměru 8 mr, na MFD o průměru 10 pixelů) poskytuje několik typů řízení: horizontální řízení letadla, společné řízení střely a letadla, optimální řízení střely (s horizontálním i vertikálním řízením střely),a nakonec Rmin řízení (nejkratší LOS k cíli).

Poskytnutý typ řízení záleží vzdálenosti cíle. Horizontální řízení je používáno proti cílům dále než 1,2 x Raero (kde Raero je maximální kinematický rozsah střely) a je založen na limitech ASEC a limitu 45 stupňů LOS k cíli. Společné řízení je používáno pro cíl v rozmezí mezi 1,2 x Raero a Raero. Pro cíl bližšší než Raero, je použito optimální řízení. Jakmile je cíl blíž než uprostřed manévrovací zóny, ASC poskytuje Rmin řízení.

Pilot manévrováním upraví vzájemnou pozici ASC a ASEC tak, aby byly středy v jedné rovině (vertikálně) a pak přitáhne letadlo do stoupání (pokud je přikázáno), aby byla ASC ve středu ASEC. Pokud je vzdálenost cíle větší než Raero, limitní kříž (X) je zobrazen uvnitř ASC a znamená, že střela AIM-120 k cíli nedoletí i v případě, že pilot provede loft manévr. Limitní kříž se rovněž zobrazí, když požadovaný úhel stoupání překročí 60 stupňů, i přesto, že je cíl v dosahu. V DGFT režimu nejsou na HUD zobrazeny ani ASEC ani ASC.

Následující obrázek shrnuje závislost ASC/ASEC na DLZ a poskytovaný typ řízení.

Obrázek 43 Závislost ASC/ASEC na DLZ

1.10.1.6 A/F Pole Cues

Do DLZ byly přidány informace A-Pole (vzdálenost cíle v době kdy AMRAAM přejde do autonomní fáze) a F-Pole (vzdálenost cíle v okamžiku zničení cíle AMRAAMem). A/F-Pole je zobrazeno pod ukazatelem polohy cíle (TRC) s indikací rychlosti přibližování. Vzdálenost je udána v NM. Před číslicí je prefix M pro A-Pole (A není použito aby se nepletlo s indikátorem autonomního AMRAAMu) a F pro F-Pole.

A-Pole nebo F-Pole indikace se zobrazí bezprostředně pod DLZ. Informace udávají nejzašší možnou dobu pro aktuální sledovaný cíl. Změna sledování v TTS nebo TWS zobrazí A/F-Pole i u druhého cíle, pokud je raketa vystřelena na oba.

Indikace zbývajícího času MOI (Missile Of Interest) je stále zobrazena v druhém poli pod DLZ a zobrazuje jeden z několika prefixů: „A“ (doba do HPRF), „M“ (doba do MPRF), „T“ (čas do stíhání - Time To Intercept), nebo „L“ (čas ukončení; v podstatě zbývající čas letu rakety) , Všimněte si, že časovač je stálejší než dříve. Je dynamický pro sledovaný cíl a vítězný MOI. V případě že je ztracen lock, se stane jednoduchými stopkami. Jen poznámka: není chyba, že časovač nepočítá lineárně pro sledovaný cíl pro střelu s aktivním DL (data link). Čas se počítá dynamicky a bere v potaz finálový manévr, takže je naprosto v pořádku, že se čas v některých případech dokonce zvýší.

Missile DATALINK byl upraven tak, aby podporoval až šest raket v letu. Ty mohou být naváděny až na dva cíle (TTS), nebo až šest cílů (TWS). Můžete získat údaje o A/F-Pole a zbývající čas pro všech šest střel, pokud máte šest letících za předpokladu, že jejich cíle jsou stále přítomny na FCR.

HUD, HMS a FCR zobrazují vše včetně A/F-Pole údajů.

Model radaru AMRAAMů nyní obsahuje režim HPRF (Husky), když má cíl příznivou polohu. Raketa aktivuje radar mnohem dříve, než v normálním MPRF (Pitbull) režimu a pokusí se vyhledat cíl. HPRF je lepší při sledování cíle s vysokým aspektem s vysokou přibližovací rychlostí. Navádění z datalinku bude pokračovat až do MPRF, pokud pilot nezruší zámek před uplynutím této lhůty. Během HPRF s naváděním z DL, raketa pro navádění vybere lepší způsob z obou (informace z Datalinku, nebo z vlastního systému).Výběr mezi HPRF a MPRF je nyní založen na vzdálenosti cíle ( na bázi zbývajícího času k cíli ). Podkladem jsou kvalifikované odhady.

Možnosti jsou:

  • AspectSelectorSize - HPRF vyžaduje aspekt cíle 180 stupňů. (vstřícný let)
  • HuskyMinClosure - HPRF nebude aktivován, pokud se cíl přibližuje pomaleji než je limit (asi kval. odhad:-))
  • HighAspectBomberHusky - Zvolte LARGE cíl (AIM120 SMS) HPRF bude volen podle vzdálenosti
  • HighAspectFighterHusky - Zvolte MED nebo UNKN cíl (AIM120 SMS) HPRF bude volen podle vzdálenosti
  • BomberPitbull - Zvolte LARGE cíl (AIM120 SMS) MPRF bude volen podle vzdálenosti
  • FighterPitbull - Zvolte MED nebo UNKN cíl (AIM120 SMS) MPRF bude volen podle vzdálenosti

Poznámka: Vybrat SMALL na stránce SMS ve Falcon4 nedává moc smysl, protože to je zřejmě určeno pro navádění na malé RCS cíle, ačkoli by to mohlo být užitečné proti vrtulníkům. Pokud se rozhodnete pro SMALL, MPRF dosah se sníží zhruba o třetinu v porovnání s MED.

Opravy chyb z minulých verzí BMS v této oblasti: zrušení zámku cíle, po přepnutí mezi override módy (MSL/DGFT/A-A) nebo změně z jednoho typu raket na jiný v SMS - nyní se zámek nezruší. Byl také opraven datalink – při odpalu na poslední zamčený cíl nebyly poskytnuty raketě veškeré pokyny datalinkem, což výrazně zhoršilo výkonnost ve srovnání s raketou, která by byla vypálena na stejný cíl dříve.

Obrázek 44

1.10.1.7 AMRAAM DLZ Transitions

  1. Neexpandovaná AMRAAM DLZ: Pokud je vzdálenost cíle vyšší než 125% Raero je AMRAAM DLZ (kružnice) zobrazena na HUD v neroztažené konfiguraci. Na HUD se zobrazí horní a dolní rozsah stupnice a digitální číslice informující o dosahu radaru které jsou zobrazeny nad značkou horního rozsahu stupnice. Zbývající parametry AMRAAM DLZ (stříška vzdálenosti cíle, Raero, Ropt, Rpi, Rtr, a Rmin) jsou umístěny poměrněmezi horní hranicí stupnice(představující aktuální hodnotu měřítka radaru) a dolní hranicí ( představujíci vzdálenost nula od letounu).
  2. Expandovaná AMRAAM DLZ: AMRAAM DLZ přechází na rozšířenou, když je vzdálenost cíle 125% Raero, nebo menší. Horní a spodní měřítko a rozsah stupnice radaru jsou odstraněny z HUDu, když DLZ přejde do rozšířené konfigurace. Horní hranice rozsahu rozšířené stupnice na HUD je dynamická a představuje 125% Raero. Všechny parametry DLZ jsou umístěny úměrně k hodnotě stupnice dosahu. Nicméně, jak vzdálenost cíle klesne pod 125% Raero, se Raero trojúhelník vždy zobrazí na 80% rozsahu DLZ stupnice.

1.10.1.8 AIM-9 DLZ Transitions

AIM-9 DLZ se také zobrazuje v neexpandovaném a expandovaném stavu, aby byl zachován soulad s AIM-120, s výjimkou použité hodnoty (meze), která je 110% Rmax1.

1.10.1.9 Attitude Awareness Arc

Přehled o pozici v DGFT je zajištěn symbolikou HUDu přes Awareness Attitude Arc (AAA – „oblouk indikátoru pozice“) a Ghost Horizon Lines (GHL – „linky znázorňující horizont“). AAA poskytuje celkový přehled o výšce a náklonu ve formě oblouku. Náklon je zobrazen pomocí imaginárních čar na koncích oblouku na HUDu. Během klasického letu, je vnitřek oblouku směrem k horní části HUDu, zatímco během letu na zádech je vnitřek oblouku směrem ke spodní části HUDu. Oblouk představuje zem. Poziční oblouk není upraven pro indikaci snosu větrem nebo otáčení kolem svislé osy (při vykopnuté směrovce). Je stále vycentrovaný a otáčí se kolem středu HUD Total Field Of View (TFOV – Absolutní zorné pole). Zakřivení oblouku představuje směr k zemi, a imaginární linie spojující konce oblouku představuje čáru rovnoběžnou s horizontem. Ve vodorovném letu oblouk tvoří půlkruh. Pokud letadlo zvětšuje úhel stoupání, délka oblouku se snižuje. Pokud letadlo noří nos pod obzor, délka oblouku roste. Oblouk je nejkratší při 87-mi stupňovém stoupání a je nejdelší při 87-mi stupňovém klesání. Pro zvýšení přehledu GHL doplňují zobrazení AAA, když letadlo překročí +/- 10 stupňů stoupání.

1.10.1.10 Zenith/Nadir symbols

Byly přidánz Zenit / Nadir (vrchol / nejnižší bod) symboly. Při +-90-ti stupňovém stoupání,se zobrazí symboly Zenith a Nadir v tomto pořadí, s ukazatelem k horizontu. Symbol Zenith je hvězda, jejíž nejdelší rameno ukazuje na linku obzoru. Nadir je 31,4 mr kruh s 15,7 mr čárkou ukazující na obzor. Nadir má uvnitř dvanáct linek, rovnoběžných s čárou horizontu, aby byl dostatečně odlišný od jiných podobných symbolů.

Obrázek 45 Symboly Zenit / Nadir

…dál zatím nepřeloženo…

1.10.2 HUD Sampling

If you study enough HUD videos on Youtube, you'll notice there are small delays in numerical data sampling such as airspeed and altitude (either caused by HUD or CADC processing and/or the 'natural' delays in pitot-static systems) and not an instantaneous display of individual numbers. An example is a quick acceleration in airspeed will 'jump' from value to value…i.e., 102, 105, 109, 113. In previous versions of F4, the code would display every single digit through an acceleration/deceleration or changes in altitude. Now that data is sampled. The result is basically identical behavior to real life.

More studying also reveals a „lag“ effect in the inertial system and can be clearly seen in the behavior of the aircraft pitch ladder and horizon line (it is slightly behind what the aircraft is actually doing). This effect has also been realistically reproduced. In addition, other symbology such as TD boxes, etc. have been properly „lagged“ to produce a more realistic HUD representation.

bms433/to-bms-1f-16cm-1-1/01-10-hud.txt · Poslední úprava: 2015-11-21 15:27 autor: Blackie